Jeśli zastanawiasz się nad zawodem tłumacza przysięgłego przed Tobą trudna droga. Od wejścia Ustawy o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego, aby wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione należy zdać dwustopniowy, państwowy egzamin.

Jak było kiedyś, a jak jest teraz?

Jeszcze kilka lat temu, aby zostać tłumaczem przysięgłym danego języka wystarczył stopień magistra filologii oraz złożenie aplikacji o chęć bycia tłumaczem przysięgłym. Jednak wymagania te podniosły się wraz ze stopniem zainteresowania tym, w zasadzie, nowym zawodem. Zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego tłumaczem przysięgłym może zostać każdy, kto spełnia następujące warunki: jest obywatelem Polski i zna język polski, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie popełniła przestępstwa umyślnego, zdobyła stosowne wykształcenie oraz zdała egzamin na tłumacza przysięgłego.

Wymagania wydają się banalne, jednak wcale takie nie są. Jeśli chodzi o spełnienie warunków posiadanego obywatelstwa polskiego, płynnego władanie językiem polskim oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności, to faktycznie dla większości z nas nie jest to problem oraz nie wymaga dogłębnego wyjaśnienia. Co znaczy natomiast zdobycie stosownego wykształcenia oraz jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Wymagane wykształcenie

Osoba, która stara się o przystąpienie do egzaminu na tłumacza przysięgłego może zdobyć wykształcenie dwojako. Czy to w jednym, czy drugim przypadku musi posiadać stopień magistra, ponieważ jest to warunek konieczny. Pierwszy przypadek to ukończenie studiów z zakresu filologii języka, z którego chcę się mieć uprawnienia, czyli dokładanie tych samych studiów, jakie obowiązywały przed napisaniem ustawy o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego. Drugi sposób to posiadanie tytułu magistra z jakiejkolwiek dziedziny nauki oraz dodatkowo uzupełnienie wykształcenia na studiach podyplomowych z zakresu tłumaczenia. Takimi studiami może być np.; IPSKT przy Uniwersytecie Warszawskim. Studia te są dwusemestralne, a ich koszt jest rzędu 3500 zł za semestr.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Ostatnim etapem jest zdanie egzaminu na język polski oraz na język obcy. Egzamin ten składa się z dwóch części i zawsze odbywa się w Warszawie. Pierwsza z nich wydaję się być łatwiejsza, ponieważ jest pisemna. I tak jest w praktyce, ponieważ tę część zdaje około 50% podchodzących do egzaminu. Druga część dotyczy tłumaczenia ustnego z/na język polski i po tej części pozostaje jedynie 20% ogólnie podchodzących do egzaminu.

Co jeśli się nie uda?

Osób starających się o zdobycie zawodu tłumacza przysięgłego jest coraz więcej. Chociaż niełatwo zdobyć uprawnienia, o czym świadczy zdawalność na tak niskim poziomie, to jeśli nawet nie udało nam się przebrnąć przez wszystkie etapy, zawsze możemy pozostać tłumaczem zwykłym, wyspecjalizować się w jakiejś dziedzinie, a na pewno jakieś biuro tłumaczeń zatrudni nas do tłumaczeń nieuwierzytelnionych. A do kolejnego egzamimu możemy podejść już za rok.