Sposobów zarabiania na oszczędnościach jest kilka, jednak nie wszystkie równie skuteczne i bezpieczne. Banki kuszą klientów bogatą ofertą produktów oszczędnościowych i tylko od preferencji klienta i zasobności portfela zależy popularność konkretnych ofert. Wybierać można spośród lokat, funduszy inwestycyjnych, albo obligacji z tym, że spadające z roku na rok oprocentowanie tych pierwszych zaczyna budzić wątpliwości co do ich opłacalności, zatem zanim zdecydujemy się na konkretną formę inwestowania własnych środków, warto zaczerpnąć wiedzę na temat wszystkich dostępnych opcji oszczędnościowych.

Lokaty w bankach

Lokaty bankowe są bardzo popularną i często wybieraną przez klientów formą oszczędnościową, jednak należy liczyć się z tym, że będzie konieczne wpłacenie oszczędności na dłuższy czas i beż możliwości wypłaty przed terminem zakończenia umowy. Zaletą tego typu produktów bankowych jest całkowity brak ryzyka utraty kapitału, jednak kosztem niskiego oprocentowania, które nie pozwoli zbyt wiele zarobić i groźby utraty odsetek w przypadku wcześniejszej wypłaty zdeponowanych pieniędzy. Banki dają klientom wybór spośród lokat ze stałym i zmiennym oprocentowaniem i za bezpieczniejszą formę oszczędzania uważa się lokaty bankowe z oprocentowaniem stałym, ponieważ pozwalają na stały pewny zysk przez cały okres trwania umowy. Zmienne oprocentowanie potrafi wygenerować większe zyski, ale ryzyko z tym związane jest również większe.

Fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w papiery wartościowe skierowane jest przede wszystkim do klientów, którzy nastawieni są na większe zyski i nie boją się ryzyka, bowiem potencjalny zarobek uzależniony jest nie od oprocentowania jak w przypadku lokat bankowych, a od sytuacji na rynku papierów wartościowych. Jeśli rynek jest korzystny, wówczas można liczyć na zarobek i analogicznie jeżeli na rynku dzieje się nie najlepiej, to inwestor również to odczuje. Pozytywnym aspektem jest możliwość wypłaty części środków bez groźby utraty naliczonych odsetek, oraz dużo niższy niż w przypadku lokat kapitał początkowy.

Obligacje skarbowe

Bardzo pewnym i bezpiecznym, ale też najmniej efektywnym sposobem na zarabianie na oszczędnościach są obligacje. Inwestor decydujący się na tego typu produkt oszczędnościowy nie ryzykuje nawet w najmniejszym stopniu, jednak musi nastawić się na bardzo powolny i długotrwały zysk. Głównie inwestuje się w obligacje Skarbu Państwa, ale emitowane są także korporacyjne oraz komunalne. Pewnym punktem inwestycji w obligacje, jest gwarancja odkupienia ich od nas przez Skarb Państwa z ustalonym wcześniej zyskiem, jednak warto wiedzieć, że jest to dobry sposób na zysk z oszczędności jedynie w przypadku dużych kwot, a więc produkt kieruje się zwykle do osób zamożnych.